லெப்.கேணல் போர்க்
மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்
ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
 
 
 
 
பிரிவு: கரும்புலி
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: போர்க்
இயற்பெயர்: மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 11.11.1959
வீரச்சாவு: 23.11.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படை முகாம்மீது கரும்புலித் தாக்குதலை மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com