கப்டன் கொலின்ஸ்
பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்
நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்கரும்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கொலின்ஸ்
இயற்பெயர்: பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்
பால்: ஆண்
ஊர்: நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 05.12.1969
வீரச்சாவு: 10.07.1990
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com