லெப்டினன்ட் கம்பன்
மகாலிங்கம் சிவராஜா
பெரியவெளி, முதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கம்பன்
இயற்பெயர்: மகாலிங்கம் சிவராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியவெளி, முதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 17.01.1979
வீரச்சாவு: 19.06.1997
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூரில் காவல்துறையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com