2ம் லெப்டினன்ட் தம்புக்கிளி
மாணிக்கம் பாலச்சந்திரன்
மயிலியத்தனை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தம்புக்கிளி
இயற்பெயர்: மாணிக்கம் பாலச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மயிலியத்தனை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 24.05.1966
வீரச்சாவு: 21.04.1988
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் மயிலியத்தனையில் இந்தியப்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com