வீரவேங்கை றீகமாறன்
சிவஞானம் ரவிச்சந்திரன்
13ம் கிராமம், மண்டூர், மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: றீகமாறன்
இயற்பெயர்: சிவஞானம் ரவிச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 13ம் கிராமம், மண்டூர், மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 25.07.1978
வீரச்சாவு: 21.04.1997
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனையில் படையினர் சுற்றி வளைத்தபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com