2ம் லெப்டினன்ட் சாந்தசீலன்
எட்மன் சதீஸ்குமார்
சேத்துக்குடா, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சாந்தசீலன்
இயற்பெயர்: எட்மன் சதீஸ்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: சேத்துக்குடா, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 08.03.1981
வீரச்சாவு: 21.04.1997
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனையில் படையினர் சுற்றி வளைத்தபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com