லெப்டினன்ட் சுகராஜ்
சண்முகராசா சுரேஸ்
வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சுகராஜ்
இயற்பெயர்: சண்முகராசா சுரேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 02.11.1978
வீரச்சாவு: 21.04.1997
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனை நோக்கி சுற்றுக்காவல் சென்ற படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com