லெப்டினன்ட் வாகரையான் (நேசன்)
சண்முகம் குகனேஸ்வரன்
கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வாகரையான் (நேசன்)
இயற்பெயர்: சண்முகம் குகனேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொக்குத்தொடுவாய், மணலாறு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 15.08.1976
வீரச்சாவு: 21.03.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பிறவுண்கொம்பனி காவல்துறை நிலையம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com