2ம் லெப்டினன்ட் ஜெகன் (ஐயர்)
குணரத்தினசர்மா கணேஸ்வரசர்மா
நாவற்காடு, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஜெகன் (ஐயர்)
இயற்பெயர்: குணரத்தினசர்மா கணேஸ்வரசர்மா
பால்: ஆண்
ஊர்: நாவற்காடு, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 13.12.1975
வீரச்சாவு: 14.02.1997
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com