கப்டன் தமிழீழன் (வள்ளுவன்)
நடராசா பிரபாகரன்
மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: தமிழீழன் (வள்ளுவன்)
இயற்பெயர்: நடராசா பிரபாகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 22.04.1976
வீரச்சாவு: 14.02.1997
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் படையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com