வீரவேங்கை செல்வமதி
முத்துராசா யோகேஸ்வரி
வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: செல்வமதி
இயற்பெயர்: முத்துராசா யோகேஸ்வரி
பால்: பெண்
ஊர்: வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 01.02.1977
வீரச்சாவு: 13.02.1997
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டானில் சுகயீனம் காரணமாக சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com