கப்டன் மொழி
சின்னத்துரை நந்தினி
இயற்றாலை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மொழி
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை நந்தினி
பால்: பெண்
ஊர்: இயற்றாலை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19.12.1974
வீரச்சாவு: 13.01.1997
நிகழ்வு: பரந்தன் - ஆனையிறவு படைத்தளங்கள் மீதான தாக்குதலின்போது விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com