கப்டன் தர்மேந்திரா
இராசதுரை றொபேட் கெனடி
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: தர்மேந்திரா
இயற்பெயர்: இராசதுரை றொபேட் கெனடி
பால்: ஆண்
ஊர்: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 22.04.1963
வீரச்சாவு: 14.02.1988
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி வெட்டுக்காடு பூநகரியில் இந்தியப்படை சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com