2ம் லெப்டினன்ட் சூரி
கணபதிப்பிள்ளை தவராசா
சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சூரி
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை தவராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: சந்திவெளி, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரச்சாவு: 13.02.1988
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு பாவற்கொடிச்சேனையில் இந்தியப்படை எமது முகாமை சுற்றிவளைத்தபோது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com