லெப்டினன்ட் தில்லைராஜ் (விகடன்)
பவளசிங்கம் பிறேமராஜன்
3ம் குறிச்சி, பெரியகல்லாறு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தில்லைராஜ் (விகடன்)
இயற்பெயர்: பவளசிங்கம் பிறேமராஜன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 3ம் குறிச்சி, பெரியகல்லாறு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 25.12.1973
வீரச்சாவு: 12.10.1996
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு துறைநீலாவணையில் படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com