லெப்டினன்ட் சமூத்திரன் (சபேசன்)
செபமாலை தயாபரன்
கல்மடு, கல்குடா, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சமூத்திரன் (சபேசன்)
இயற்பெயர்: செபமாலை தயாபரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கல்மடு, கல்குடா, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10.05.1975
வீரச்சாவு: 12.10.1996
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு துறைநீலாவணையில் படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com