கப்டன் தமிழ்நெஞ்சன்
விஸ்வலிங்கம் கமலநாதன்
ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: தமிழ்நெஞ்சன்
இயற்பெயர்: விஸ்வலிங்கம் கமலநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஸ்ரான்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.09.1974
வீரச்சாவு: 13.08.1996
நிகழ்வு: மணலாற்றில் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com