மேஜர் வித்தி
நல்லதம்பி தவராசா
வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: வித்தி
இயற்பெயர்: நல்லதம்பி தவராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 08.12.1972
வீரச்சாவு: 13.08.1996
நிகழ்வு: மணலாற்றில் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com