வீரவேங்கை வைகை
லோகேஸ்வரி செல்லத்துரை
4ம் வாய்க்கால், மருதநகர், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வைகை
இயற்பெயர்: லோகேஸ்வரி செல்லத்துரை
பால்: பெண்
ஊர்: 4ம் வாய்க்கால், மருதநகர், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 31.08.1971
வீரச்சாவு: 13.08.1996
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பரந்தனில் படையினரின் முன்னகர்விற்கெதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com