வீரவேங்கை மயூரா
நிமலினி குணரத்தினம்
சங்கானை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மயூரா
இயற்பெயர்: நிமலினி குணரத்தினம்
பால்: ஆண்
ஊர்: சங்கானை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.03.1978
வீரச்சாவு: 13.08.1996
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பரந்தனில் படையினரின் முன்னகர்விற்கெதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com