லெப்டினன்ட் விஸ்வம்
கந்தையா கருணாகரன்
3ம் குறிச்சி, கல்முனை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: விஸ்வம்
இயற்பெயர்: கந்தையா கருணாகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 3ம் குறிச்சி, கல்முனை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 06.08.1972
வீரச்சாவு: 17.07.1996
நிகழ்வு: அம்பாறை கல்முனையில் சிறிலங்கா காவல்துறையினர் சுற்றிவளைத்தபோது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com