கப்டன் விஸ்ணு (பெரியதம்பி)
சி. முகிலன்
திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: விஸ்ணு (பெரியதம்பி)
இயற்பெயர்: சி. முகிலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 31.05.1975
வீரச்சாவு: 19.06.1996
நிகழ்வு: வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com