லெப்டினன்ட் கீர்த்தன் (தமிழரசன்)
சின்னத்துரை சுகந்தன்
நவாலி வடக்கு, மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கீர்த்தன் (தமிழரசன்)
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை சுகந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நவாலி வடக்கு, மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.01.1976
வீரச்சாவு: 19.06.1996
நிகழ்வு: வன்னியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com