லெப்டினன்ட் சிந்துஜா
நவரட்னம் சாந்தி
நாவாந்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சிந்துஜா
இயற்பெயர்: நவரட்னம் சாந்தி
பால்: பெண்
ஊர்: நாவாந்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.08.1978
வீரச்சாவு: 19.06.1996
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவில் ஏற்பட்ட ஊர்தி விபத்தில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com