வீரவேங்கை பிரபா
சிறீவிஜயம் விஜயகுமாரி
கொக்குவில் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பிரபா
இயற்பெயர்: சிறீவிஜயம் விஜயகுமாரி
பால்: பெண்
ஊர்: கொக்குவில் மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 04.04.1978
வீரச்சாவு: 19.06.1996
நிகழ்வு: முல்லை மாவட்டத்தில் படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com