2ம் லெப்டினன்ட் சங்கீதா
சித்திரவேல் சந்திரகலா
திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சங்கீதா
இயற்பெயர்: சித்திரவேல் சந்திரகலா
பால்: பெண்
ஊர்: திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 14.07.1978
வீரச்சாவு: 19.06.1996
நிகழ்வு: முல்லை மாவட்டத்தில் படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com