வீரவேங்கை ரொனி (ஐயர்)
வேலுப்பிள்ளை பூபாலப்பிள்ளை
விநாயகபுரம், திருக்கோயில் அம்பாறை.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரொனி (ஐயர்)
இயற்பெயர்: வேலுப்பிள்ளை பூபாலப்பிள்ளை
பால்: ஆண்
ஊர்: விநாயகபுரம், திருக்கோயில் அம்பாறை.
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 24.06.1966
வீரச்சாவு: 15.11.1987
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு விநாயகபுரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக கைக்குண்டு வெடித்ததில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com