கப்டன் அருள்
இளையதம்பி புஸ்பலதா
துறைநீலாவணை, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: அருள்
இயற்பெயர்: இளையதம்பி புஸ்பலதா
பால்: பெண்
ஊர்: துறைநீலாவணை, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 22.02.1978
வீரச்சாவு: 13.02.1996
நிகழ்வு: திருகோணமலை வழங்கற் கப்பலைப் பாதுகாப்பதற்காக சிறிலங்கா - இந்திய கடற்படைகளுடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com