கப்டன் வாணன் (மைக்கல்)
சச்சிதானந்தசிவம் ஆனந்தகீர்த்தன்
இமையாணன், உடுப்பிட்டி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: கடற்புலி
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வாணன் (மைக்கல்)
இயற்பெயர்: சச்சிதானந்தசிவம் ஆனந்தகீர்த்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: இமையாணன், உடுப்பிட்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.12.1973
வீரச்சாவு: 13.02.1996
நிகழ்வு: திருகோணமலை வழங்கற் கப்பலைப் பாதுகாப்பதற்காக சிறிலங்கா - இந்திய கடற்படைகளுடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com