வீரவேங்கை பீலீக்ஸ் (மென்டிஸ்)
ஜீவரட்ணம் குருஸ்.ரீபன்
பலாலி, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பீலீக்ஸ் (மென்டிஸ்)
இயற்பெயர்: ஜீவரட்ணம் குருஸ்.ரீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பலாலி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 09.10.1968
வீரச்சாவு: 12.10.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com