வீரவேங்கை அகிலன்
கணேசன் மகேந்திரன்
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அகிலன்
இயற்பெயர்: கணேசன் மகேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அரியாலை, யாழ்ப்பாணம
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 11.12.1966
வீரச்சாவு: 12.10.1987
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் பிரம்படி பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com