வீரவேங்கை காந்தி
இராசையா சுபாஸ்கரன்
உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: காந்தி
இயற்பெயர்: இராசையா சுபாஸ்கரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: உரும்பிராய் கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 21.06.1978
வீரச்சாவு: 13.09.1995
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில புன்னாலைக்கட்டுவன்பகுதியில் முன்னேறிய படையினருடன் நேரடி மோதாலின் போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com