கப்டன் செல்வரூபன் (முரளி)
சின்னத்தம்பி கலாதரன்
மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: செல்வரூபன் (முரளி)
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி கலாதரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 01.04.1974
வீரச்சாவு: 19.06.1995
நிகழ்வு: வவுனியா க்கோட்டத்தில் படையினருடனான மோதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com