வீரவேங்கை மணிரத்தினம்
பஞ்சாட்சரம் பரிதாஸ்
மட்டுவில் வடக்கு,யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மணிரத்தினம்
இயற்பெயர்: பஞ்சாட்சரம் பரிதாஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: மட்டுவில் வடக்கு,யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.04.1973
வீரச்சாவு: 19.06.1995
நிகழ்வு: மணலாறுமணலாறு கோட்டத்தில் கொக்குத்தொடுவாய் படை முகாமிலிருந்து வந்து பதுங்கித்தாக்குவதற்கு பதுங்கியிருந்த படையினர் மீது மேற்கொண்ட தாக்குதலின் போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com