லெப்டினன்ட் தமிழ்மறவன் (சத்தியராஜ்)
கனகரட்ணம் சிவகுமார்
தட்டாரத்தெரு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தமிழ்மறவன் (சத்தியராஜ்)
இயற்பெயர்: கனகரட்ணம் சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: தட்டாரத்தெரு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 21.12.1976
வீரச்சாவு: 19.06.1995
நிகழ்வு: மணலாறுமணலாறு கோட்டத்தில் கொக்குத்தொடுவாய் படை முகாமிலிருந்து வந்து பதுங்கித்தாக்குவதற்கு பதுங்கியிருந்த படையினர் மீது மேற்கொண்ட தாக்குதலின் போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com