வீரவேங்கை தனபாலன்
சின்னதம்பி பாக்கியராசா
திருக்கோயில், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தனபாலன்
இயற்பெயர்: சின்னதம்பி பாக்கியராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: திருக்கோயில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1977
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com