வீரவேங்கை வாணன் (இசைவாணன்)
மாநாகன் சந்திரசேகரன்
5ம் வட்டாரம், காத்தான்குடி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வாணன் (இசைவாணன்)
இயற்பெயர்: மாநாகன் சந்திரசேகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 5ம் வட்டாரம், காத்தான்குடி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 28.03.1976
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com