வீரவேங்கை ஜெயதீபன் (ஜேசு)
மோசேஸ் பிரான்ஸ்
கித்துள்குளம், கரடியனாறு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜெயதீபன் (ஜேசு)
இயற்பெயர்: மோசேஸ் பிரான்ஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: கித்துள்குளம், கரடியனாறு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1975
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com