2ம் லெப்டினன்ட் இலட்சியன் (தூயவன்)
பாலசுந்தரம் குணசிங்கம்
மன்னம்பிட்டி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: இலட்சியன் (தூயவன்)
இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் குணசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: மன்னம்பிட்டி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 20.10.1975
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com