லெப்டினன்ட் ராஜேந்திரன்
சின்னத்துரை பரமசிவம்
சேனைக்குடியிருப்பு, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ராஜேந்திரன்
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை பரமசிவம்
பால்: ஆண்
ஊர்: சேனைக்குடியிருப்பு, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 05.08.1976
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com