லெப்டினன்ட் கண்ணதாஸ்
பூபாலப்பிள்ளை திருனேஸ்வரன்
யானைகட்டியவெளி, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கண்ணதாஸ்
இயற்பெயர்: பூபாலப்பிள்ளை திருனேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: யானைகட்டியவெளி, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1972
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com