லெப்டினன்ட் சிவம்
தம்பிராஜா ரவிச்சந்திரன்
அம்பிளாந்துறை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சிவம்
இயற்பெயர்: தம்பிராஜா ரவிச்சந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அம்பிளாந்துறை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 20.06.1966
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com