மேஜர் நகைமுகன் (அச்சுதன்)
கணேசன் சித்திரவேல்
2ம் குறிச்சி, சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: நகைமுகன் (அச்சுதன்)
இயற்பெயர்: கணேசன் சித்திரவேல்
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம் குறிச்சி, சித்தாண்டி, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 09.05.1971
வீரச்சாவு: 21.04.1995
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு கட்டுமுறிவு சிறப்பு அதிரடிப்படை முகாம்மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com