கப்டன் வாஞ்சிநாதன்
வேல்முருகு குமார்
35ம் கிராமம், வைக்கல்ல, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: வாஞ்சிநாதன்
இயற்பெயர்: வேல்முருகு குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: 35ம் கிராமம், வைக்கல்ல, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 15.01.1974
வீரச்சாவு: 07.12.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com