கப்டன் செந்தாளன் (ஐக்கியலிங்கம்)
தெய்வநாயகம் ரவி
பார்வீதி மட்டக்களப்பு,
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: செந்தாளன் (ஐக்கியலிங்கம்)
இயற்பெயர்: தெய்வநாயகம் ரவி
பால்: ஆண்
ஊர்: பார்வீதி மட்டக்களப்பு,
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 23.08.1970
வீரச்சாவு: 07.12.1994
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கொடிகாமம்
மேலதிக விபரம்: கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com