கப்டன் சடான்
குணராசா ஸ்டான்லி
பெரியகல்லாறு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சடான்
இயற்பெயர்: குணராசா ஸ்டான்லி
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியகல்லாறு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 27.01.1974
வீரச்சாவு: 07.12.1994
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு களுவங்கேணி பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com