வீரவேங்கை ராஜராஜன்
மாரிமுத்து மூத்தம்பி
வாகனேரி, வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராஜராஜன்
இயற்பெயர்: மாரிமுத்து மூத்தம்பி
பால்: ஆண்
ஊர்: வாகனேரி, வாழைச்சேனை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10.02.1972
வீரச்சாவு: 15.11.1994
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவடிமுன்மாரிப் பகுதியில் தேடுதல் நடவடிக்கைக்கு வந்த சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com