கப்டன் தமிழ்மாறன் (சுமித்)
வைத்தியலிங்கம் சந்திரகுமார்
பாலத்தோப்பூர், மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: தமிழ்மாறன் (சுமித்)
இயற்பெயர்: வைத்தியலிங்கம் சந்திரகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாலத்தோப்பூர், மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 23.02.1975
வீரச்சாவு: 17.07.1994
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் வீரமாநகரில் எம்மவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப் பதுங்கியிருந்த படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com