லெப்டினன்ட் நாயகன் (விஜயபால்)
வடிவேல் நந்தீஸ்வரன்
மேன்காமம், கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நாயகன் (விஜயபால்)
இயற்பெயர்: வடிவேல் நந்தீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மேன்காமம், கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1972
வீரச்சாவு: 19.06.1994
நிகழ்வு: மணலாறு முந்திரிகைக்குளம் படைமுகாமிற்கும் மண்கிண்டிமலை படைமுகாமிற்கும் இடையில் காவலுக்கு வந்த படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கோப்பாய்
மேலதிக விபரம்: கோப்பாய் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com