லெப்டினன்ட் கம்பன்
இரத்தினம் யோகேஸ்வரன்
2ம் படிவம், கல்மடு, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கம்பன்
இயற்பெயர்: இரத்தினம் யோகேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம் படிவம், கல்மடு, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 03.06.1975
வீரச்சாவு: 21.03.1994
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு தட்டுவன் கொட்டுப்பகுதியில் அமைந்திருந்த தொடர் காவலரண் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com